Kaunseling

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ IDRIS, TANJONG IPOH

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 

PENERIMAAN TANPA SYARAT

PUAN NOORFARIZAN BINTI MUHAMMAD DI
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING 


Tujuan Perkhidmatan

 • Berkeupayaan membuat keputusan dengan bijak dan realistik
 • Lebih berkeyakinan dalam pemikiran dan tindakan
 • Dapat bekerjasama sesama rakan tanpa merasa segan dan malu
 • Dapat mengembangkan bakat dan kebolehan diri
 • Dapat memahami diri sendiri,mengetahui kelemahan dan kekuatan diri
ETIKA PERKHIDMATAN

1.    Amanah , hikmah ,adil  
     dan berakhlak mulia.
2. Sulit dan menjaga rahsia
    secara profesional
3. Bantuan dan sokongan
    moral/mental yang
    teraputik
4. Berterusan dan
    bersungguh-
    sungguh
5. Tiada ganjaran


 MAKSUD PERKHIDMATAN Bimbangan dan Kaunseling


Perkhidmatan percuma dan ikhlas,membantu persoalan-persoalan berikut :

&    Peribadi dan Emosi.
&   Cara belajar berkesan
&   Memilih kerjaya dan 
melanjutkan  pelajaran
&   Merancang masa   
       depan
&   Perlakuan tidak laras 
Malu dan sukar   
bergaul
&   Merokok dan  
penyalahgunaan  
dadah


MATLAMAT UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING

 1. Mengenalpasti potensi pelajar sebagai sumber dorongan untuk berkembang positif ke arah jasmani,emosi,rohani dan intelek.

 1. Tingkatkan kemahiran belajar, pengurusan masa,pengurusan diri,konsep kendiri,kemahiran sosial dan komunikasi supaya dapat melahirkan pelajar cemerlang dari segi akademik dan tingkahlaku.

 1. Memantapkan serta meningkatkan keberkesanan program yang sedia ada dengan memberi perkhidmatan berkesan.

Objektif

 1. Menyedarkan pelajar akan potensi diri & menggunakan secara meksimum untuk kecemerlangan akademik dan sahsiah

 1. Membimbing pelajar tentang teknik belajar supaya mereka dapat belajar secara optima untuk meningkatkan potensi  diri.


 1. Melahirkan pelajar yang bertrampilan bersifat positif,mengamalkan budaya menghargai diri sendiri dan orang lain.

JENIS PERKHIDMATAN KAUNSELING

 1. KAUNSELING INDIVIDU
Q Pertemuan antara  
    seorang pelajar dengan
    guru kaunseling.

 1. KAUNSELING KELOMPOK
Q Pertemuan antara  
    murid- murid dengan
    guru kaunseling
    (3 – 5 orang)

 1. TEMPAT
 Q Bilik kaunseling.

 1. CARANYA
      Q Datang seorang atau
          bersama rakan
         berjumpa guru
         kaunseling anda.

      Q Anda boleh mengisi   
          borang temujanji yang 
           boleh didapati
           di Bilik B & K